Norrhälsinge Skogsägare ekonomisk förening

Vi är en skogsägareförening med ett stort medlemsinflytande och vi är verksamma i huvudsak i Nordanstigs och Hudiksvalls kommun.
Vårt mål är att vara en lokal förening med låga omkostnader och vi arbetar för högsta möjliga pris för det virke vi förmedlar. Genom ett högre massavedspris och genom att ha anpassade specialsortiment vill vi höja nettot hela vägen, från förstagallring till slutavverkning.

 

Prisdrivande!

Bestånden i skogen måste skötas och gallras oavsett prisläge. För att vi ska underlätta förstagallringar har vi med näbbar och klor sett till att vi kan behålla 300 kr/m3 fub för barrmassa i höst också.

Det är därför vi kallar oss prisdrivande!

Norrhälsingehälsningar
Pecka Wallin, ordförande

 

Vi välkomnar våra nya entreprenörer 

Pelle Söderlind och Bertil Åkerlund. 

Välkommen till Norrhälsingeskog!

 

Vi har stor efterfrågan på såg- och svarvtimmer

Passa på - du får bra betalt för virket!

Välkommen att kontakta våra skogliga rådgivare för mer information

Skogsgödsling, något för dig?

Skogsgödsling är en mycket lönsam åtgärd. Vinsten blir oftast 3-6 000 kronor per ha. Det är dessutom klimatsmart.

Kontakta din skogliga rådgivare 
om du vill veta mer.

Norrhälsinge Skogsägareförening på Facebook

Följ oss på Facebook för att få mer information
och nyheter.